Onderwijsfonds voor zendingskinderen

Focus op meisjes

Efi is Education Fund India, een onderwijsfonds voor zendingskinderen met een focus op meisjes – zonder jongens buiten te sluiten. Veel meisjes in India gaan heel kort naar school of helemaal niet. Jongens hebben er in het algemeen een betere kans om onderwijs te volgen. Met speciale aandacht voor meisjes bouwen we aan een maatschappij waar sterke gezinnen kunnen groeien. Een maatschappij waarin meisjes én jongens de kans krijgen om hun gaven en talenten maximaal te ontwikkelen met de cognitieve kennis die daarvoor nodig is.

Ik meet de vooruitgang van een gemeenschap aan de mate van vooruitgang die vrouwen hebben geboekt.

B.M. Ambedkar, Indiaas jurist, econoom, politicus en sociaal hervormer. Architect van de Indiase grondwet en voorvechter van gelijke rechten voor Dalits (voorheen onaanraakbaren).

Liefde voor zendingskinderen =
aandacht voor onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van elk kind. Veel Indiase zendelingen worstelen helaas met het bekostigen van onderwijs voor hun kind. Om de financiële drempel voor deze ouders zo laag mogelijk te maken biedt Efi een jaarlijkse toelage. Hiermee ondersteunen wij de kinderen van Indiase zendelingen die bij Jeugd met een Opdracht werken om passend onderwijs te kunnen volgen.

Efi wil drie dingen bereiken:

Zendelingen ontlasten in de kosten die ze moeten maken voor het onderwijs van hun kinderen.


Strategisch investeren in de nieuwe generatie christenen die het zout en licht zullen zijn in het toekomstige India.


Bouwen aan sterke gezinnen waar zowel jongens als meisjes de kans hebben gehad om op een gelijke manier hun gaven en talenten te ontwikkelen middels goed onderwijs.

Hoe werkt het?

Ouders kunnen zich aanmelden voor een jaarlijkse toelage voor het onderwijs van hun kind. Dit bedrag dekt niet de volledige kosten. Hiermee willen we voorkomen dat ouders volledig afhankelijk worden van Efi. Ouders behouden dus de eigen verantwoordelijkheid maar krijgen wel een steuntje in de rug.

3-6 jaarjaarlijks € 100
6-12 jaarjaarlijks € 100
12-16 jaarjaarlijks € 200
16-18 jaarjaarlijks € 250
18 jaar en oudervariabel

Studiebeurs

Naast het basis- en middelbaar onderwijs verlenen we aan een klein aantal studenten een studiebeurs van € 2000 per jaar. Studenten kunnen hier zelf een aanvraag voor indienen in combinatie met een aanbeveling.

Organiseer een fondsenwervingsactie waarin creatieve uitingen centraal staan. Denk aan kunst, dans, zang, toneel, creatieve media uitingen en natuurlijk veel meer.

Impact South Asia

Efi is een fonds binnen de stichting Impact South Asia (voorheen India Adoptie Plan). Deze stichting is in 1995 opgericht en heeft jarenlang ervaring met het ondersteunen van lokale zendelingen in Zuid-Azië. De afgelopen jaren zien we een terugkerende vraag van ouders voor ondersteuning voor het onderwijs van hun kind(eren).
De oprichter van het India Adoptie Plan, Bart Doornweerd, had als wens om voor dit doel een apart fonds op te zetten. Na zijn overlijden hebben we er als team aan gewerkt om dit fonds alsnog op te zetten.

Jeugd met een Opdracht

Het netwerk van Efi is de internationale beweging Youth with a Mission = Jeugd met een Opdracht. Het motto van JmeO is: God kennen en Hem bekend maken. Omdat de relaties binnen dit netwerk liggen kunnen we hier de meeste zekerheid bieden over de integriteit van de ouders en juiste besteding van de toelage. Op het moment dat ouders niet meer onder toezicht van JmeO werken en/of JmeO verlaten zal de toelage stopgezet worden.

× Chat